අහම්බයකින් රග්බි පිටියට පිවිසි “ජීවා”

329

ජීවන්ති තුසිත කුමාරි ගුණරත්නගේ ගම රත්නපුරේ, කුරුවිට ය. පාසල කෑගලු බාලිකාව ය. පාසල් යන අවධියේ ක්‍රීඩාවන් ලෙසින් තෝරාගෙන තිබුණේ පාපන්දු සහ මලල ක්‍රීඩාව ය. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නේ රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ය. මේ කෙසේ ගැලපීමක් ද? හැව්ලොක් දඩබිමේ නිහඬ දඩයක්කරු – රීසා මුබාරක් තරගය අවසානයට ඇත්තේ තවත් තත්පර කිහිපයක් පමණයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ජීවන්ති තුසිත කුමාරි ගුණරත්නගේ ගම රත්නපුරේ, කුරුවිට ය. පාසල කෑගලු බාලිකාව ය. පාසල් යන අවධියේ ක්‍රීඩාවන් ලෙසින් තෝරාගෙන තිබුණේ පාපන්දු සහ මලල ක්‍රීඩාව ය. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නේ රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ය. මේ කෙසේ ගැලපීමක් ද? හැව්ලොක් දඩබිමේ නිහඬ දඩයක්කරු – රීසා මුබාරක් තරගය අවසානයට ඇත්තේ තවත් තත්පර කිහිපයක් පමණයි.…