හැව්ලොක් දඩබිමේ නිහඬ දඩයක්කරු – රීසා මුබාරක්

808

තරගය අවසානයට ඇත්තේ තවත් තත්පර කිහිපයක් පමණයි. හැව්ලොක් කණ්ඩායම හා ජයග්‍රහණය අතර ඇත්තේ කෙස් ගහක පරතරයක්. ප්‍රවර්තනයක් එසේ නොවේ නම් දඬුවම් පහරක් සාර්ථක කර ගන්නට කෙසඟ පුද්ගලයෙකු පන්දුවත් සමඟ ගෝල කණු අසලට ඇදෙන්නේ නිහඬවමයි. ප්‍රේක්ෂකයින් හා ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනා නිහඬව බලා සිටින මොහොතක්. පාදයේ ගැටුණු පන්දුව ගුවනේ පාවී ගොස් සාර්ථකව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තරගය අවසානයට ඇත්තේ තවත් තත්පර කිහිපයක් පමණයි. හැව්ලොක් කණ්ඩායම හා ජයග්‍රහණය අතර ඇත්තේ කෙස් ගහක පරතරයක්. ප්‍රවර්තනයක් එසේ නොවේ නම් දඬුවම් පහරක් සාර්ථක කර ගන්නට කෙසඟ පුද්ගලයෙකු පන්දුවත් සමඟ ගෝල කණු අසලට ඇදෙන්නේ නිහඬවමයි. ප්‍රේක්ෂකයින් හා ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනා නිහඬව බලා සිටින මොහොතක්. පාදයේ ගැටුණු පන්දුව ගුවනේ පාවී ගොස් සාර්ථකව…