අපේ අභියෝගය අපේ උපරිමය ලබාගන්න එක – මහේල

502

2019 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන සන්නාම තානාපතිවරයෙක් වන මහේල ජයවර්ධන පසුගිය දා පැවති ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත තරගය පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටියා. අපිට තව තරග අටක් තිබෙනවා – දිමුත් නවසීලන්තය සමඟ තරගය පරාජය වීමෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවේ….. කාඩිෆ් වලදී කාසියේ වාසිය අහිමි වෙලා පළමුව පන්දුවට පහර දෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන සන්නාම තානාපතිවරයෙක් වන මහේල ජයවර්ධන පසුගිය දා පැවති ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත තරගය පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටියා. අපිට තව තරග අටක් තිබෙනවා – දිමුත් නවසීලන්තය සමඟ තරගය පරාජය වීමෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවේ….. කාඩිෆ් වලදී කාසියේ වාසිය අහිමි වෙලා පළමුව පන්දුවට පහර දෙන…