ලොව සුපිරි බලවතා ක්‍රිකට් පුහුණුකරු වෙනස් කරයි

8

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස, කර්ණාටක ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙකු වන ජගදීශ් අරුන්කුමාර් තෝරා පත්කර ගත් බව ඊයේ (28) ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළේය.  “ඒක මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ හැඟීම්බර අවස්ථාවක්” නවසීලන්ත නායක කේන් විලියම්සන් පිළිබඳව මුළු මහත් ක්‍රිකට් ලෝකයටම….. එක්සත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස, කර්ණාටක ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙකු වන ජගදීශ් අරුන්කුමාර් තෝරා පත්කර ගත් බව ඊයේ (28) ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළේය.  “ඒක මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ හැඟීම්බර අවස්ථාවක්” නවසීලන්ත නායක කේන් විලියම්සන් පිළිබඳව මුළු මහත් ක්‍රිකට් ලෝකයටම….. එක්සත්…