නව IPL නීතිවලින් පිටියේ විනිසුරුවන්ගේ තටු කැපෙයි?

153
(DNAindia)
 

ක්‍රිකට් පිටියේ යම්කිසි තීරණයක් තුන්වැනි විනිසුරුට යොමු කිරීමට පෙර පිටියේ විනිසුරුවන් විසින් ලබා දෙන soft signals පිළිබඳ ක්‍රිකට් පිටියේ කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා. ඒ ඉන්දීය නායක Virat Kohli විසින් ඒ පිළිබඳව සිය අප්‍රසාදය පළ කිරීමත් සමඟයි.  කෙසේ වෙතත් 2021 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සඳහා පිටියේ විනිසුරුවන්ගේ soft signals භාවිතා නොකිරීමට ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් පිටියේ යම්කිසි තීරණයක් තුන්වැනි විනිසුරුට යොමු කිරීමට පෙර පිටියේ විනිසුරුවන් විසින් ලබා දෙන soft signals පිළිබඳ ක්‍රිකට් පිටියේ කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා. ඒ ඉන්දීය නායක Virat Kohli විසින් ඒ පිළිබඳව සිය අප්‍රසාදය පළ කිරීමත් සමඟයි.  කෙසේ වෙතත් 2021 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සඳහා පිටියේ විනිසුරුවන්ගේ soft signals භාවිතා නොකිරීමට ද…