මොහොතකට හදගැස්ම නැවැත්වූ Highlanders ජයග්‍රහණය!

84
INVESTEC SUPER RUGBY

Investec Super Rugby Aotearoa 2020 තරගාවලියේ තවත් එක් තරගයක් අද (19) නවසීලන්තයේ හැමිල්ටන් නුවර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වුන අතර සත්කාරක Chiefs සහ Highlanders අතර පැවති මෙම උණුසුම් සටනෙන් තියුණු ජයක් අත්පත් කරගැනීමට Highlanders ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. අවසන් ලකුණු සටහන දිස්වූයේ 31-33ක් ලෙසිනි. >> Blues නිලංකාර කරමින් Hurricanes වෙලිංටන් පිටිය කළඹයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Investec Super Rugby Aotearoa 2020 තරගාවලියේ තවත් එක් තරගයක් අද (19) නවසීලන්තයේ හැමිල්ටන් නුවර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වුන අතර සත්කාරක Chiefs සහ Highlanders අතර පැවති මෙම උණුසුම් සටනෙන් තියුණු ජයක් අත්පත් කරගැනීමට Highlanders ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. අවසන් ලකුණු සටහන දිස්වූයේ 31-33ක් ලෙසිනි. >> Blues නිලංකාර කරමින් Hurricanes වෙලිංටන් පිටිය කළඹයි…