ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය ක්‍රීඩාවෙන් එක්වේ

223

පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාල නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ නිලධාරීන් අතර විශේෂ හමුවක් පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී පැවැත්වුණේ දෙපාර්ශවය මෙන්ම රටවල් දෙක අතර ද පවතින සබඳතා ශක්තිමත් කරගැනීමේ අරමුණ ඇතිවයි.  මේ අවස්ථාවට එක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහා කොමසාරිස් ගරු මේජර් ජෙනරාල් Muhammad Saad Khattak මහතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාල නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ නිලධාරීන් අතර විශේෂ හමුවක් පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා රග්බි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී පැවැත්වුණේ දෙපාර්ශවය මෙන්ම රටවල් දෙක අතර ද පවතින සබඳතා ශක්තිමත් කරගැනීමේ අරමුණ ඇතිවයි.  මේ අවස්ථාවට එක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහා කොමසාරිස් ගරු මේජර් ජෙනරාල් Muhammad Saad Khattak මහතා…