ලේටන් කිරුළට බොක්සිං ක්‍රීඩකයන් සූදානම් ද?

166
Layton Cup Boxing

වර්ෂ 1942 සිට පැවතෙන ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ලේටන් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලිය මේ වසරේදීත් පැවැත්වේ. අගෝස්තු 13 සිට 17 දක්වා කොළඹ MAS රාජකීය බොක්සිං කවයේ දී මෙය පැවැත්වෙනු ඇත. මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉතිහාසයේ 79 වැනි ලේටන් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියයි. ඊට ක්‍රීඩකයන් 125 දෙනෙකු සහ ක්‍රීඩිකාවන් 37 දෙනෙකු මේ වන විටත් ලියාපදිංචි වී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වර්ෂ 1942 සිට පැවතෙන ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ලේටන් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලිය මේ වසරේදීත් පැවැත්වේ. අගෝස්තු 13 සිට 17 දක්වා කොළඹ MAS රාජකීය බොක්සිං කවයේ දී මෙය පැවැත්වෙනු ඇත. මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉතිහාසයේ 79 වැනි ලේටන් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියයි. ඊට ක්‍රීඩකයන් 125 දෙනෙකු සහ ක්‍රීඩිකාවන් 37 දෙනෙකු මේ වන විටත් ලියාපදිංචි වී…