පකීර් අලි චෝදනාවලට එරෙහිව හඬ අවදි කරයි

400

AFC කුසලාන වයස අවුරුදු 23න් පහළ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ දී බහරේනයෙන් හා පලස්තීනයෙන් ලද දරුණු පරාජයන් නිසා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එල්ල වුණු විවේචනවලට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිසාම් පකීර් අලී මහතා, බංගලාදේශයට එරෙහි තරගයට පෙර ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණි. පාපන්දු සභාපතිට චෝදනා ගොන්නක් ශ්‍රී ලංකා …. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පලස්තීන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

AFC කුසලාන වයස අවුරුදු 23න් පහළ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ දී බහරේනයෙන් හා පලස්තීනයෙන් ලද දරුණු පරාජයන් නිසා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එල්ල වුණු විවේචනවලට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිසාම් පකීර් අලී මහතා, බංගලාදේශයට එරෙහි තරගයට පෙර ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණි. පාපන්දු සභාපතිට චෝදනා ගොන්නක් ශ්‍රී ලංකා …. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පලස්තීන…