ඉන්දු-පාකිස්තාන මත ගැටුම් යළි ඇවිලෙයි

77
International Cricket

COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය ඉතාමත් සීඝ්‍රයෙන් දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල පැතිර යාම ආරම්භ වීමත් සමඟම කලාපයේ බොහෝ රටවල් රෝග ව්‍යාප්තිය අඩපණ කිරීමට විවිධ ක්‍රියාමාර්ගයන් අනුගමනය ගනිමින් සිටියි.  අමතක වුනු වීරයාගේ නිහඬ සේවයට ICCයෙන් පැසසුම් 2007 වසරේ දී දකුණු අප්‍රිකාව කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වූ මංගල විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන විශේෂයෙන්ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය ඉතාමත් සීඝ්‍රයෙන් දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල පැතිර යාම ආරම්භ වීමත් සමඟම කලාපයේ බොහෝ රටවල් රෝග ව්‍යාප්තිය අඩපණ කිරීමට විවිධ ක්‍රියාමාර්ගයන් අනුගමනය ගනිමින් සිටියි.  අමතක වුනු වීරයාගේ නිහඬ සේවයට ICCයෙන් පැසසුම් 2007 වසරේ දී දකුණු අප්‍රිකාව කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වූ මංගල විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන විශේෂයෙන්ම…