ආසියානු කුසලානයේ ඉන්දීය – පාකිස්තාන අළු යට ගිනි

2

2020 ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙවර තරගාවලිය විස්සයි විස්ස තරගාවලියක් ලෙස පැවැත්වෙන අතර එය පාකිස්තානයේ පැවැත්වේ. නමුත් මෙවර ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය පාකිස්තානයේ පැවැත්වීම යම් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කර ඇත.  අමුතු එක්දින තරගයේ දී හයේ පහර 48යි; හතරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙවර තරගාවලිය විස්සයි විස්ස තරගාවලියක් ලෙස පැවැත්වෙන අතර එය පාකිස්තානයේ පැවැත්වේ. නමුත් මෙවර ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය පාකිස්තානයේ පැවැත්වීම යම් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කර ඇත.  අමුතු එක්දින තරගයේ දී හයේ පහර 48යි; හතරේ…