දකුණු අප්‍රිකාවට තරගයට අමතරව ප්‍රසාද ලකුණු 6කුත් නැති වෙයි

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය 2020

3
(Photo by Christiaan Kotze / AFP)

ICC ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබූ ප්‍රසාද ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් ලකුණු 6ක් ඉවත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) තීරණය කර ඇත. එංගලන්තය හතරවැනි දවසින් තරගය අවසන් කරයි එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති සිව්වැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් දිනයක්…… ඒ දකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ICC ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබූ ප්‍රසාද ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් ලකුණු 6ක් ඉවත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) තීරණය කර ඇත. එංගලන්තය හතරවැනි දවසින් තරගය අවසන් කරයි එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති සිව්වැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් දිනයක්…… ඒ දකුණු…