එංගලන්ත‌ ‌තරගාවලි‍යත්‌ ‌ඉන්දියාවෙන්‌ ‌පිටතට‌ ‌යන‌ ‌ලකුණු

134
India vs England

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟින් විශේෂ ගිවිසුමකට එක්වීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය සැලසුම් කර තිබේ. එම ගිවිසුමත් සමඟින් මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති ඉන්දීය එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය ද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. ලෝක ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟින් විශේෂ ගිවිසුමකට එක්වීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය සැලසුම් කර තිබේ. එම ගිවිසුමත් සමඟින් මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති ඉන්දීය එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය ද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. ලෝක ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත…