ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයට ඇහුම්කන් දෙයි

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2020

299

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග තුනකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලිය පෙර පරිදි ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත නව සැලසුමක් ඉදිරි පත් කර ඇත. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පසුව දින 14ක නිරෝධායන කාලයක් පසුකළ යුතුම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග තුනකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලිය පෙර පරිදි ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත නව සැලසුමක් ඉදිරි පත් කර ඇත. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පසුව දින 14ක නිරෝධායන කාලයක් පසුකළ යුතුම…