ලෝක කුසලානයේ විස්තර කථනයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සුපිරි වැඩ්ඩෙක්

185

එළඹෙන 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී විස්තර කථනයට එක්වන විස්තර විචාරකයින් 24 දෙනා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සියලය (ICC) විසින් ඊයේ (16) දිනයේදී නිල වශයෙන් මාධ්‍යට නිකුත් කළ අතර ඒ අතර සිටින එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා වන්නේ කුමාර් සංගක්කාර පමණි. ලෝක කුසලානයට පෙර හොඳට ඇඟ උණුසුම් කරගමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ස්කොට්ලන්ත………..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී විස්තර කථනයට එක්වන විස්තර විචාරකයින් 24 දෙනා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සියලය (ICC) විසින් ඊයේ (16) දිනයේදී නිල වශයෙන් මාධ්‍යට නිකුත් කළ අතර ඒ අතර සිටින එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා වන්නේ කුමාර් සංගක්කාර පමණි. ලෝක කුසලානයට පෙර හොඳට ඇඟ උණුසුම් කරගමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ස්කොට්ලන්ත………..…