පොඩි අඩියෙන් ලොකු පිම්මක් පැන්න ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නා

208

ඉන්දීය වේගපන්දු බලඇණිය සවිබල ගන්වන ප්‍රධාන පුරුකක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි සුපිරි වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක බුවනේෂ්වර් කුමාර්ගේ නාමය මෙම වසර සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිකුත් කර ඇති මධ්‍යම ගිවිසුම්ගත ක්‍රීඩක ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම කියැවෙන්නේ ඔහුගේ වාර්ෂික ආදායම ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 5ක මුදලක් අභිබවා යමිනි.  ඛේටය තහනම් කිරීමෙන් ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන්ට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය වේගපන්දු බලඇණිය සවිබල ගන්වන ප්‍රධාන පුරුකක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි සුපිරි වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක බුවනේෂ්වර් කුමාර්ගේ නාමය මෙම වසර සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිකුත් කර ඇති මධ්‍යම ගිවිසුම්ගත ක්‍රීඩක ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම කියැවෙන්නේ ඔහුගේ වාර්ෂික ආදායම ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 5ක මුදලක් අභිබවා යමිනි.  ඛේටය තහනම් කිරීමෙන් ඉන්දීය වේගපන්දු යවන්නන්ට…