විද්‍යා රග්බි නැවත නැංවීමට ඇමති හරීන්ගෙන් තල්ලුවක්

770
 

ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් රග්බි තරගාවලිය අතරතුර සිදු කෙරුණු ක්‍රීඩක නිල ඇඳුම් වෙන්දේසියේ ආදායම විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා වෙත භාර දීම පසුගිය දා සිදු කෙරුණි. ඒ එළඹෙන පාසල් රග්බි තරග වාරය ඉලක්ක කර ගනිමිනුයි. ඩික්සන්ට මාස කිහිපයක විවේකයක් ඩයලොග්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් රග්බි තරගාවලිය අතරතුර සිදු කෙරුණු ක්‍රීඩක නිල ඇඳුම් වෙන්දේසියේ ආදායම විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා වෙත භාර දීම පසුගිය දා සිදු කෙරුණි. ඒ එළඹෙන පාසල් රග්බි තරග වාරය ඉලක්ක කර ගනිමිනුයි. ඩික්සන්ට මාස කිහිපයක විවේකයක් ඩයලොග්…