“ඇෆ්ගනිස්තානයට ලෝක කුසලානයක් ගේනකන් මං බඳින්නේ නැහැ”

656

සුපිරි ඇෆ්ගනිස්තාන විස්සයි විස්ස තරුවක් වන රෂිඩ් ඛාන් පසුගිය දා සිය විවාහ සැලසුම් පිළිබඳව මාධ්‍ය ඔස්සේ අදහස් දක්වා තිබුණා. එහි දී  ඔහු පවසා තිබුණේ ඇෆ්ගනිස්තානයට ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයක් දිනා දෙන තුරු විවාහ නොවන බවයි. කිවියන්ට නැවතත් ක්‍රිකට් උණුහුම විඳින්න අවස්ථාවක් “මම විවාහ ගිවිස ගන්නේ හා ඉන්පසුව විවාහ වෙන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානය ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සුපිරි ඇෆ්ගනිස්තාන විස්සයි විස්ස තරුවක් වන රෂිඩ් ඛාන් පසුගිය දා සිය විවාහ සැලසුම් පිළිබඳව මාධ්‍ය ඔස්සේ අදහස් දක්වා තිබුණා. එහි දී  ඔහු පවසා තිබුණේ ඇෆ්ගනිස්තානයට ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයක් දිනා දෙන තුරු විවාහ නොවන බවයි. කිවියන්ට නැවතත් ක්‍රිකට් උණුහුම විඳින්න අවස්ථාවක් “මම විවාහ ගිවිස ගන්නේ හා ඉන්පසුව විවාහ වෙන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානය ලෝක…