තිසර සහ උදාන PSL 2021 Player Draft හී ඉහළම කාණ්ඩයට

5486
Thisara & Udana

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් වන තිසර පෙරේරා සහ ඉසුරු උදාන 2021 Pakistan Super Leagueයේ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීමට සඳහා වන Player Draft හී ඉහළම වටිනාකමින් යුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ කාණ්ඩයට (Platinum category) ඇතුළත් කර ඇත. එම කාණ්ඩය සඳහා ඔවුන් දෙදෙනා ඇතුළුව විදෙස් ක්‍රීඩකයන් 25 දෙනෙකු ඇතුළත්ව ඇති අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් වන තිසර පෙරේරා සහ ඉසුරු උදාන 2021 Pakistan Super Leagueයේ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීමට සඳහා වන Player Draft හී ඉහළම වටිනාකමින් යුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ කාණ්ඩයට (Platinum category) ඇතුළත් කර ඇත. එම කාණ්ඩය සඳහා ඔවුන් දෙදෙනා ඇතුළුව විදෙස් ක්‍රීඩකයන් 25 දෙනෙකු ඇතුළත්ව ඇති අතර…