එදා ලාහෝර්වල සිදුවීම මට ගොඩක් දේවල් ඉගැන්වුවා – සංගක්කාර

13

පාකිස්තානය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය තුල ඉස්මතු වීම සෙමෙන් නමුත් ක්‍රමයන් සිදුවෙමින් පවතී. මෑත වසරවල දී, පාකිස්තාන ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ වර්ධනය සහ කරච්චි සහ ලාහෝර්හි පැවැත්වීමට නියමිත පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ අදියර සඳහා විදේශීය ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිපත් වීමට කැමැත්ත පලකිරීම එම ගමනේ වැදගත් සංධිස්ථානයන් විය.  පසුගිය වසරේ අග භාගයේ දී, ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් තරගාවලියක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තානය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය තුල ඉස්මතු වීම සෙමෙන් නමුත් ක්‍රමයන් සිදුවෙමින් පවතී. මෑත වසරවල දී, පාකිස්තාන ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ වර්ධනය සහ කරච්චි සහ ලාහෝර්හි පැවැත්වීමට නියමිත පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ අදියර සඳහා විදේශීය ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිපත් වීමට කැමැත්ත පලකිරීම එම ගමනේ වැදගත් සංධිස්ථානයන් විය.  පසුගිය වසරේ අග භාගයේ දී, ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් තරගාවලියක්…