හසරංග, නිස්සංක, ඕෂද හා ඇඹුල්දෙනිය තමා ලංකාවේ අනාගතය – Mickey Arthur

240

වනිඳු හසරංග, පැතුම් නිස්සංක, ඕෂද ප්‍රනාන්දු හා ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වැදගත්ම ක්‍රීඩකයින් අතර සිටිනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු Mickey Arthur පවසා සිටිනවා. ඔහු පවසා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තරග පිටියේ හොඳම ක්‍රීඩකයින් ද තමන් හඳුනා ගෙන ඇති බවයි. ESPNcricinfo වෙබ් අඩවිය වෙත අදහස් දක්වමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වනිඳු හසරංග, පැතුම් නිස්සංක, ඕෂද ප්‍රනාන්දු හා ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වැදගත්ම ක්‍රීඩකයින් අතර සිටිනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු Mickey Arthur පවසා සිටිනවා. ඔහු පවසා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තරග පිටියේ හොඳම ක්‍රීඩකයින් ද තමන් හඳුනා ගෙන ඇති බවයි. ESPNcricinfo වෙබ් අඩවිය වෙත අදහස් දක්වමින්…