උතුරත් දකුණත් යා කෙරෙන ලෝක රග්බි අලුත්ම වැඩපිළිවෙල

18
Six Nations

ලෝක රග්බි කණ්ඩායම් වර්ගීකරණයන්හී පළමු කාණ්ඩය නියෝජනය කරන ප්‍රමුඛතම රටවල් දහය එක්ව නව ආකෘතියක තරගාවලි කිහිපයක් දියත් කිරීමට සූදානමක් පවතින විදෙස් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය ජාල කිහිපයක්ම ඊයේ (22) දිනයේ දී වාර්තා කර තිබුණි.  >> නව නායකත්වයක්, වෙනස්ම ගමනක්! යුරෝපයේ ප්‍රබලතම කණ්ඩායම් හයකින් සැදුම්ලත් Six Nations තරගාවලියේ සංවිධායකවරුන් මෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාව, නවසීලන්තය,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක රග්බි කණ්ඩායම් වර්ගීකරණයන්හී පළමු කාණ්ඩය නියෝජනය කරන ප්‍රමුඛතම රටවල් දහය එක්ව නව ආකෘතියක තරගාවලි කිහිපයක් දියත් කිරීමට සූදානමක් පවතින විදෙස් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය ජාල කිහිපයක්ම ඊයේ (22) දිනයේ දී වාර්තා කර තිබුණි.  >> නව නායකත්වයක්, වෙනස්ම ගමනක්! යුරෝපයේ ප්‍රබලතම කණ්ඩායම් හයකින් සැදුම්ලත් Six Nations තරගාවලියේ සංවිධායකවරුන් මෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාව, නවසීලන්තය,…