විරෝධය නොතකා විදෙස් ක්‍රීඩකයින් මෙරටට

347

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ අභිනව සභාපති ලසිත ගුණරත්න මහතාගේ පොරොන්දුවකට අනුව ශ්‍රී ලංකා දේශීය රග්බි පිටිය තවත් තරගකාරී කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය එළඹෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් තරගාවලියේ දී විදේශ ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායම්වලට ඇතුලත් කර ගැනීමට අවසර ලබා දී තිබේ.    “විස්විදු” ශූරතාවයේ අවසන් සතියට ප්‍රබල කණ්ඩායම් 4ක් අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ අභිනව සභාපති ලසිත ගුණරත්න මහතාගේ පොරොන්දුවකට අනුව ශ්‍රී ලංකා දේශීය රග්බි පිටිය තවත් තරගකාරී කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය එළඹෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් තරගාවලියේ දී විදේශ ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායම්වලට ඇතුලත් කර ගැනීමට අවසර ලබා දී තිබේ.    “විස්විදු” ශූරතාවයේ අවසන් සතියට ප්‍රබල කණ්ඩායම් 4ක් අන්තර්…