පාපන්දු ක්‍රීඩකයින්ට අවසන් වරටත් අවස්ථාවක්

386

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු සංචිතයට ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා වූ තෝරා ගැනීමේ තරග පසුගිය දා නිමා වූ අතර ඊට සහභාගී වීමට නොහැකි වූ ක්‍රීඩකයින් සඳහා තවත් එක් අවසන් අවස්ථාවක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. තවත් පාපන්දු නායකයෙක් කණ්ඩායම මාරු කරයි! දැවැන්ත පාපන්දු ලීග් තරගාවලියක් වන ඩයලොග්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු සංචිතයට ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා වූ තෝරා ගැනීමේ තරග පසුගිය දා නිමා වූ අතර ඊට සහභාගී වීමට නොහැකි වූ ක්‍රීඩකයින් සඳහා තවත් එක් අවසන් අවස්ථාවක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. තවත් පාපන්දු නායකයෙක් කණ්ඩායම මාරු කරයි! දැවැන්ත පාපන්දු ලීග් තරගාවලියක් වන ඩයලොග්…