ප්‍රබලයින් රැසක් නැවතත් IPL වෙන්දේසියට

69

2020 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය සඳහා වන ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය එළඹෙන දෙසැම්බර් මස 19 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම වෙන්දේසිය සඳහා කණ්ඩායම් කිහිපයක් තම ක්‍රීඩකයන් ගිවිසුම්වලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. එලෙස ගිවිසුම් වලින් ඉවත් කළ ක්‍රීඩකයන් අතර කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායමේ දීර්ඝ කාලීන ක්‍රීඩකයෙකු වූ රොබින් උත්තප්පා හා ක්‍රිස් ලින් හට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය සඳහා වන ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය එළඹෙන දෙසැම්බර් මස 19 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම වෙන්දේසිය සඳහා කණ්ඩායම් කිහිපයක් තම ක්‍රීඩකයන් ගිවිසුම්වලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. එලෙස ගිවිසුම් වලින් ඉවත් කළ ක්‍රීඩකයන් අතර කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායමේ දීර්ඝ කාලීන ක්‍රීඩකයෙකු වූ රොබින් උත්තප්පා හා ක්‍රිස් ලින් හට…