2018 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ දී සුපිරි දක්ෂතා දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩා තරු, ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හා පලෙම්බංග් හිදී පැවැත්වෙන 2018 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිහිනුම් ඉසව්වලින් ද ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කමක් ගෙන ඒමේ අරමුණින් සටන් වදිනු ඇත. රාජකීය සහ SSC කණ්ඩායම් ශූරතා දිනති තියුණු තරගයකින් අනතුරුව රාජකීය A කණ්ඩායම පිරිමි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ දී සුපිරි දක්ෂතා දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩා තරු, ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හා පලෙම්බංග් හිදී පැවැත්වෙන 2018 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිහිනුම් ඉසව්වලින් ද ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කමක් ගෙන ඒමේ අරමුණින් සටන් වදිනු ඇත. රාජකීය සහ SSC කණ්ඩායම් ශූරතා දිනති තියුණු තරගයකින් අනතුරුව රාජකීය A කණ්ඩායම පිරිමි…