තෙවැනි වරටත් යුධ හමුදාව ශූරතාවය ඩැහැගනී

414
Fa Cup Champions 2018
 

ගෝල 4-2ක් ලෙස සෝන්ඩර්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් 2018 VANTAGE FA කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. තරගාවලිය අද (1) සුගතදාස ක්‍රීඩා පිටියේ දී නිමාවට පත් වූ අතර ඒ අනුව පිට පිටම තෙවැනි වරට FA කුසලානය යුධ හමුදා කණ්ඩායම විසින් ජයග්‍රහණය කළේය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ගෝල 4-2ක් ලෙස සෝන්ඩර්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් 2018 VANTAGE FA කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. තරගාවලිය අද (1) සුගතදාස ක්‍රීඩා පිටියේ දී නිමාවට පත් වූ අතර ඒ අනුව පිට පිටම තෙවැනි වරට FA කුසලානය යුධ හමුදා කණ්ඩායම විසින් ජයග්‍රහණය කළේය.…