“ඉසිපතනය” නම් රග්බි බලකොටුවේ ඇත්තම කතාව

2742

1960 වසරේදී කොළඹ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදුහලේ ඉගෙන ගන්නා පොඩි ළමයෙක් හැමදාම උදේ පාසලට එද්දී රග්බි බෝලයක් අතේ තියාගෙන ඉස්කෝලේ එන එක පුරුද්දක් කර ගත්තා. ඔමල්කගේ වික්‍රමයට කාලය හරස් කපයි ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායම හා මැලේසියානු ජාතික කණ්ඩායම් අතර අද (04) 1960 වසරේ සිට අද දක්වා ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදුහල එහෙමත් නැත්තම් කොළඹ ඉසිපතන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1960 වසරේදී කොළඹ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදුහලේ ඉගෙන ගන්නා පොඩි ළමයෙක් හැමදාම උදේ පාසලට එද්දී රග්බි බෝලයක් අතේ තියාගෙන ඉස්කෝලේ එන එක පුරුද්දක් කර ගත්තා. ඔමල්කගේ වික්‍රමයට කාලය හරස් කපයි ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායම හා මැලේසියානු ජාතික කණ්ඩායම් අතර අද (04) 1960 වසරේ සිට අද දක්වා ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදුහල එහෙමත් නැත්තම් කොළඹ ඉසිපතන…