කල් ගිය සුපිරි තරගාවලියට නැවතත් බාලගිරි

193
Euro T20 Slam
Image Courtesy - Euro T20 Slam Official Website

නෙදර්ලන්තය, අයර්ලන්තය සහ ස්කොට්ලන්තය යන රටවල් තුන එක්ව එක් රටකින් කණ්ඩායම් දෙක බැගින් (එක් එක් රටේ ප්‍රධාන නගර නියෝජනය වෙන ලෙස) ඉදිරිපත් කරමින් කණ්ඩායම් හයක් අතර පවත්වන යුරෝ ස්ලෑම් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වසරේ අගෝස්තු මස 20 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණි. >> විස්ඩන් තරුණ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ඔබ නොසිතන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නෙදර්ලන්තය, අයර්ලන්තය සහ ස්කොට්ලන්තය යන රටවල් තුන එක්ව එක් රටකින් කණ්ඩායම් දෙක බැගින් (එක් එක් රටේ ප්‍රධාන නගර නියෝජනය වෙන ලෙස) ඉදිරිපත් කරමින් කණ්ඩායම් හයක් අතර පවත්වන යුරෝ ස්ලෑම් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වසරේ අගෝස්තු මස 20 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණි. >> විස්ඩන් තරුණ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ඔබ නොසිතන…