මනෝ වෛද්‍ය ජෝන්සි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ මනසට ඇතුළු වෙයි

212

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආරාධනයෙන් මෙරටට පැමිණි ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික ක්‍රීඩා මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ ෆිල් ජෝන්සි, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මානසික ශක්තිය දියුණු කිරීමේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ජනවාරි 3 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ කරන ලදි. සැක සංකා දුරලමින් හලාවත මේරියන්ස් ජය ලබයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආරාධනයෙන් මෙරටට පැමිණි ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික ක්‍රීඩා මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ ෆිල් ජෝන්සි, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මානසික ශක්තිය දියුණු කිරීමේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ජනවාරි 3 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ කරන ලදි. සැක සංකා දුරලමින් හලාවත මේරියන්ස් ජය ලබයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…