මුරුසි T10 ලීගයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් කිහිපයකුත්

Marutius Cric10 League 2020

2103
 

නැගෙනහිර අප්‍රිකානු දූපත් රාජ්‍යයක් වන මුරුසිය (Mauritius) මඟින් පළමු වරට සංවිධානය කරනු ලබන “Marutius Cric10 League” සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන තිලකරත්න ඩිල්ශාන්, අජන්ත මෙන්ඩිස්, මාලිංග බණ්ඩාර ඇතුළු ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනෙකු සහභාගී වීමට නියමිතයි. නොවැම්බර් 21 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 29 වැනිදා දක්වා කණ්ඩායම් 6ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නැගෙනහිර අප්‍රිකානු දූපත් රාජ්‍යයක් වන මුරුසිය (Mauritius) මඟින් පළමු වරට සංවිධානය කරනු ලබන “Marutius Cric10 League” සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන තිලකරත්න ඩිල්ශාන්, අජන්ත මෙන්ඩිස්, මාලිංග බණ්ඩාර ඇතුළු ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනෙකු සහභාගී වීමට නියමිතයි. නොවැම්බර් 21 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 29 වැනිදා දක්වා කණ්ඩායම් 6ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත මෙම…