20න් පහළ ශූරතාවය ප්‍රෙස්බිටේරියන් බාලිකාවන්ට

369
 

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල්පන්දු තරගාවලියේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වූ අවසන් මහා තරගයේ දී දෙහිවල ප්‍රෙස්බිටේරියන් බාලිකා පාසල ලකුණු 33–32ක් ලෙස තරගය අවසන් කරමින්  කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයට එදිරිව තියුණු ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. මෙම තරගාවලිය කොළඹ ටොරිංටන් පිටියේ දී පැවැත්විය. ශූරතා දෙකම ශුද්ධ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල්පන්දු තරගාවලියේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වූ අවසන් මහා තරගයේ දී දෙහිවල ප්‍රෙස්බිටේරියන් බාලිකා පාසල ලකුණු 33–32ක් ලෙස තරගය අවසන් කරමින්  කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයට එදිරිව තියුණු ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. මෙම තරගාවලිය කොළඹ ටොරිංටන් පිටියේ දී පැවැත්විය. ශූරතා දෙකම ශුද්ධ…