කොරෝනාවට හසු වූ දේශීය ක්‍රිකට් පිටිය නැවතත් දළුලයි

749

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් අතරමැද නවතා දැමුණු අන්තර් සමාජ දේශීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ජූලි 14 වැනිදා සිට නැවතත් ආරම්භ වන බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. ව්‍යාජ ලීගයක් මවා පෙන්වූ ඔට්ටු ආයතනය වටලයි කොරෝනා නිසා පසුගිය මාර්තුවේ දී තරගාවලි නවතා දමන විට මේජර් Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය අවසන්ව තිබූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් අතරමැද නවතා දැමුණු අන්තර් සමාජ දේශීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ජූලි 14 වැනිදා සිට නැවතත් ආරම්භ වන බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. ව්‍යාජ ලීගයක් මවා පෙන්වූ ඔට්ටු ආයතනය වටලයි කොරෝනා නිසා පසුගිය මාර්තුවේ දී තරගාවලි නවතා දමන විට මේජර් Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය අවසන්ව තිබූ…