මලියදේව කණ්ඩායම සුපිරි කාණ්ඩය අත හරියි?

1044
 

“මලියදේව විද්‍යාලය ලබන වසරේ ප්‍රමුඛ කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා නොකරන්නට තීරණය කර ඇත.” ඊයේ (23) වන විට මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ ක්‍රීඩා පිටුව උණුසුම් කරන්නට සමත්වූ මෙම සිරස්තලයෙන් කියැවුණු අයුරින් එළඹෙන සිංගර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය වෙනුවෙන් පෙරළිකාර මලියදේව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සහභාගී නොවන බව වාර්තා විය. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ මලියදේව විද්‍යාලයට පහළින් සිටි විද්‍යාර්ථ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“මලියදේව විද්‍යාලය ලබන වසරේ ප්‍රමුඛ කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා නොකරන්නට තීරණය කර ඇත.” ඊයේ (23) වන විට මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ ක්‍රීඩා පිටුව උණුසුම් කරන්නට සමත්වූ මෙම සිරස්තලයෙන් කියැවුණු අයුරින් එළඹෙන සිංගර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය වෙනුවෙන් පෙරළිකාර මලියදේව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සහභාගී නොවන බව වාර්තා විය. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ මලියදේව විද්‍යාලයට පහළින් සිටි විද්‍යාර්ථ…