සහිරා “Super 16” ජය සාන්ත ජෝසප්වරුන් දිනා ගනියි

18

සහිරා විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය නායකයින්ගේ සංගමය 15 වන වරටත් සංවිධානය කළ “සහිරා Super 16 සත්සාමාජික පාපන්දු තරගාවලිය” පසුගියදා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වුනා. කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල පරාජය කරමින් තරගාවලියේ ජය හිමිකර ගත්තේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය යි.  Ronaldinhoගේ උපන් දිනයට බන්ධනාගාරයේ සාදයක් ඊයේ (21) දිනට යෙදී තිබුණු Ronaldinhoගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සහිරා විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය නායකයින්ගේ සංගමය 15 වන වරටත් සංවිධානය කළ “සහිරා Super 16 සත්සාමාජික පාපන්දු තරගාවලිය” පසුගියදා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වුනා. කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල පරාජය කරමින් තරගාවලියේ ජය හිමිකර ගත්තේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය යි.  Ronaldinhoගේ උපන් දිනයට බන්ධනාගාරයේ සාදයක් ඊයේ (21) දිනට යෙදී තිබුණු Ronaldinhoගේ…