සහිරා “Super 16” ජය සාන්ත ජෝසප්වරුන් දිනා ගනියි

129
 

සහිරා විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය නායකයින්ගේ සංගමය 15 වන වරටත් සංවිධානය කළ “සහිරා Super 16 සත්සාමාජික පාපන්දු තරගාවලිය” පසුගියදා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වුනා. කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල පරාජය කරමින් තරගාවලියේ ජය හිමිකර ගත්තේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය යි.  Ronaldinhoගේ උපන් දිනයට බන්ධනාගාරයේ සාදයක් ඊයේ (21) දිනට යෙදී තිබුණු Ronaldinhoගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සහිරා විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය නායකයින්ගේ සංගමය 15 වන වරටත් සංවිධානය කළ “සහිරා Super 16 සත්සාමාජික පාපන්දු තරගාවලිය” පසුගියදා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වුනා. කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල පරාජය කරමින් තරගාවලියේ ජය හිමිකර ගත්තේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය යි.  Ronaldinhoගේ උපන් දිනයට බන්ධනාගාරයේ සාදයක් ඊයේ (21) දිනට යෙදී තිබුණු Ronaldinhoගේ…