දසුන් ශානක මේ ඉරිදා කොදෙව් දේශයට

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සංචාරය 2021

87

ඇමරිකන් වීසා ලබා ගැනීමේ සිදු වූ ප්‍රමාදයක් නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් ක්‍රිකට් සංචාරය සඳහා පිටත්ව යෑමට නොහැකි වූ ශ්‍රී ලංකා විස්සයි විස්ස නායක දසුන් ශානක මේ ඉරිදා (07) කොදෙව් දේශය ලබා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. ශානක ප්‍රංශය හරහා කොදෙව් දේශය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතව තිබෙන්නේ ඇමරිකානු වීසා ලබා ගැනීමේ දී ඇති වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇමරිකන් වීසා ලබා ගැනීමේ සිදු වූ ප්‍රමාදයක් නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් ක්‍රිකට් සංචාරය සඳහා පිටත්ව යෑමට නොහැකි වූ ශ්‍රී ලංකා විස්සයි විස්ස නායක දසුන් ශානක මේ ඉරිදා (07) කොදෙව් දේශය ලබා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. ශානක ප්‍රංශය හරහා කොදෙව් දේශය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතව තිබෙන්නේ ඇමරිකානු වීසා ලබා ගැනීමේ දී ඇති වූ…