ක්‍රීඩා කවුන්සිලය රැස්වෙයි; සංගා-මහේලගෙන් සුපිරි සැලසුම්

749

ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ 2021 වසරට අදාළ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද (03) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුණා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ සභාපති මහේල ජයවර්ධන, එහි සාමාජිකයන්, මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපති ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී සිටියා. මාධ්‍ය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ 2021 වසරට අදාළ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද (03) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුණා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ සභාපති මහේල ජයවර්ධන, එහි සාමාජිකයන්, මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපති ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී සිටියා. මාධ්‍ය…