ක්‍රිකට් උපන්බිමට මෙවරවත් අවසන් පිම්ම පැනගත හැකි වේද?

149
Getty Images

විවියන් රිචර්ඩ්ස් සහ කොලිස් කිං එංගලන්ත ලෝක කුසලාන සිහින බොඳ කරයි. වීරයින් බිහිවන්නේ අප නොසිතන නොපත්නා තැන්වලිනි. 1979 ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී එවන් වීරයෙකු බිහි විය. 1979 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ කොදෙව් නායක ක්ලයිව් ලොයිඩ්, ක්‍රිස් ඕල්ඩ්ගේ පන්දුවකට ඔහු අතටම උඩපන්දුවක් ලබා දී දැවී යන විට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ඉනිම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විවියන් රිචර්ඩ්ස් සහ කොලිස් කිං එංගලන්ත ලෝක කුසලාන සිහින බොඳ කරයි. වීරයින් බිහිවන්නේ අප නොසිතන නොපත්නා තැන්වලිනි. 1979 ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී එවන් වීරයෙකු බිහි විය. 1979 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ කොදෙව් නායක ක්ලයිව් ලොයිඩ්, ක්‍රිස් ඕල්ඩ්ගේ පන්දුවකට ඔහු අතටම උඩපන්දුවක් ලබා දී දැවී යන විට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ඉනිම…