දකුණු අප්‍රිකා – ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කාලසටහන නිකුත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය 2020/21

728

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වසර අවසානයේ දී ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ ටෙස්ට් තරග දෙකක් වෙනුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිත අතර එහි තරග කාලසටහන අද (27) දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිල වශයෙන් මාධ්‍යයට නිකුත් කරන ලදි. මෙම තරගාවලිය සඳහා ප්‍රසාද ලකුණු 120ක් වෙන්වන අතර එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වසර අවසානයේ දී ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ ටෙස්ට් තරග දෙකක් වෙනුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිත අතර එහි තරග කාලසටහන අද (27) දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිල වශයෙන් මාධ්‍යයට නිකුත් කරන ලදි. මෙම තරගාවලිය සඳහා ප්‍රසාද ලකුණු 120ක් වෙන්වන අතර එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය…