‘ක්‍රිකට් පිස්සෝ’ සමූහය සයිබර් අවකාශයේ හිතවත්කම් අලුත් කරයි!

346

සයිබර් අවකාශය පුරා විසිරී පැතිරී සිටින ක්‍රිකට්ලෝලීන් එකට එක්කාසු කොට ගනිමින් පැවැත්වෙන ‘ක්‍රිකට් පිස්සෝ’ ලීග් (CPL) ශූරතාවය මෙවර තෙවැනි වරටත් අති සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියලුම කටයුතු මේ වන විට සූදානම් වෙමින් පවතී. ඒ අනුව තවත් දින දෙකකින්, එනම් නොවැම්බර් 25 වැනිදා කෝට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඒකරාශි වන කණ්ඩායම් 8ක්, CPL…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සයිබර් අවකාශය පුරා විසිරී පැතිරී සිටින ක්‍රිකට්ලෝලීන් එකට එක්කාසු කොට ගනිමින් පැවැත්වෙන ‘ක්‍රිකට් පිස්සෝ’ ලීග් (CPL) ශූරතාවය මෙවර තෙවැනි වරටත් අති සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියලුම කටයුතු මේ වන විට සූදානම් වෙමින් පවතී. ඒ අනුව තවත් දින දෙකකින්, එනම් නොවැම්බර් 25 වැනිදා කෝට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඒකරාශි වන කණ්ඩායම් 8ක්, CPL…