ඉන්දියාව සමඟ පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ අවසන් දිනයේ අවසන් කාර්තුව තුළ සිදු වූ නාට්‍යයක් වැනි සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු නිරෝෂන් දික්වැල්ල ‘Cricbuzz’ වෙබ් අඩවිය වෙත අදහස් පල කර තිබේ. ඔහු පවසන්නේ එහි දී සිදු වූ ඇතැම් ක්‍රියා තරගයේ කාලය විනාශ කර දැමීම සඳහා චේතනාන්විතව සිදු කළ දේ බවයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දියාව සමඟ පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ අවසන් දිනයේ අවසන් කාර්තුව තුළ සිදු වූ නාට්‍යයක් වැනි සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු නිරෝෂන් දික්වැල්ල ‘Cricbuzz’ වෙබ් අඩවිය වෙත අදහස් පල කර තිබේ. ඔහු පවසන්නේ එහි දී සිදු වූ ඇතැම් ක්‍රියා තරගයේ කාලය විනාශ කර දැමීම සඳහා චේතනාන්විතව සිදු කළ දේ බවයි.…