අජේ, ගාරියා සහ දේශප්‍රිය ශතක රැස් කරති

20

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරග 3කින් යුත් එක්දින සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (26) බුවනේස්වර් හිදී පැවති තරගයේ දී දෙපිළේ ක්‍රීඩකයෝ තිදෙනෙක් ශතක වාර්තා කිරීම කැපී පෙණුණි. ඒ ඉන්දියාව වෙනුවෙන් ආර්. අජේ කුමාර් සහ ඒ. ගාරියා ද ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් චන්දන දේශප්‍රිය ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරග 3කින් යුත් එක්දින සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (26) බුවනේස්වර් හිදී පැවති තරගයේ දී දෙපිළේ ක්‍රීඩකයෝ තිදෙනෙක් ශතක වාර්තා කිරීම කැපී පෙණුණි. ඒ ඉන්දියාව වෙනුවෙන් ආර්. අජේ කුමාර් සහ ඒ. ගාරියා ද ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් චන්දන දේශප්‍රිය ද…