මෙලොව හැර ගිය සොඳුරු ක්‍රිකට් තරුව – සර් Everton Weekes

737

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ සිටි විශිෂ්ටතමයින් අතරින් කෙනෙක් ලෙස සැලකෙන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්හි සර් Everton Weekes වසර 95ක් ආයු වළඳා පසුගිය බදාදා (01) මෙලොව හැරදා යන්නට විය.  ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඉතිහාසය තුළ පන්දුවට තදින්ම පහර දෙන පිතිකරුවන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන සර් Weekes සිය දිවිය පුරාවට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්හි ක්‍රීඩාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ සිටි විශිෂ්ටතමයින් අතරින් කෙනෙක් ලෙස සැලකෙන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්හි සර් Everton Weekes වසර 95ක් ආයු වළඳා පසුගිය බදාදා (01) මෙලොව හැරදා යන්නට විය.  ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඉතිහාසය තුළ පන්දුවට තදින්ම පහර දෙන පිතිකරුවන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන සර් Weekes සිය දිවිය පුරාවට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්හි ක්‍රීඩාවේ…