නවසීලන්ත ක්‍රිකට් තරග කාලසටහන කාර්ය බහුල වෙයි

761

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී ආරම්භ වන නවසීලන්ත – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරගාවලියේ සිට 2021 වසරේ මාර්තු අවසානය දක්වා නවසීලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඉතාමත් කාර්ය බහුල වසරක් වනු ඇත. නව තරග චක්‍රය ආරම්භ කරමින් නවසීලන්ත කණ්ඩායම මුහුණ දෙනු ලබන පළමු තරගාවලිය නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට ආරම්භ වන අතර එම තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී ආරම්භ වන නවසීලන්ත – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරගාවලියේ සිට 2021 වසරේ මාර්තු අවසානය දක්වා නවසීලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඉතාමත් කාර්ය බහුල වසරක් වනු ඇත. නව තරග චක්‍රය ආරම්භ කරමින් නවසීලන්ත කණ්ඩායම මුහුණ දෙනු ලබන පළමු තරගාවලිය නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට ආරම්භ වන අතර එම තරගාවලිය…