වත්මන් ශූරයින්ට පේරු දෑතින් ලැජ්ජා සහගත පරාජයක්

735

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ දී නොසිතූ විරූ පෙරළියක් කරන්නට පේරු කණ්ඩායම අද (4) සමත් වුනා. ඒ වත්මන් ශූර චිලී කණ්ඩායම ගෝල 3–0ක් ලෙස පරාජය කරමින්. ආර්ජන්ටිනා බ්‍රසීල සුපිරි ගැටුමෙන් ආර්ජන්ටිනාවට අසාධ්‍යයි 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ ….. මේ පේරු කණ්ඩායම 1975 වසරට පසුව කෝපා ඇමරිකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ දී නොසිතූ විරූ පෙරළියක් කරන්නට පේරු කණ්ඩායම අද (4) සමත් වුනා. ඒ වත්මන් ශූර චිලී කණ්ඩායම ගෝල 3–0ක් ලෙස පරාජය කරමින්. ආර්ජන්ටිනා බ්‍රසීල සුපිරි ගැටුමෙන් ආර්ජන්ටිනාවට අසාධ්‍යයි 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ ….. මේ පේරු කණ්ඩායම 1975 වසරට පසුව කෝපා ඇමරිකා…