ආර්ජන්ටිනා බ්‍රසීල සුපිරි ගැටුමෙන් ආර්ජන්ටිනාවට අසාධ්‍යයි

1149

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය අද (3) බ්‍රසීලයේ Belo Horizonte හිදී පැවැත්වුණේ බ්‍රසීල කණ්ඩායම හා ආර්ජන්ටිනා කණ්ඩායම අතරයි. තරු පිරි කණ්ඩායම් දෙකක් අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ගෝල 2-0ක් ලෙස ජය ගත්තේ සත්කාරක බ්‍රසීල කණ්ඩායමයි. සුවාරෙස්ගේ අත්වැරැද්දෙන් උරුගුවේ සිහිනය බොඳ වේ 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ …………

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය අද (3) බ්‍රසීලයේ Belo Horizonte හිදී පැවැත්වුණේ බ්‍රසීල කණ්ඩායම හා ආර්ජන්ටිනා කණ්ඩායම අතරයි. තරු පිරි කණ්ඩායම් දෙකක් අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ගෝල 2-0ක් ලෙස ජය ගත්තේ සත්කාරක බ්‍රසීල කණ්ඩායමයි. සුවාරෙස්ගේ අත්වැරැද්දෙන් උරුගුවේ සිහිනය බොඳ වේ 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ …………