නිදහස් පහරකින් ජයග්‍රහණය සෝන්ඩර්ස් සමාජයට

81

සෝන්ඩර්ස් නායක ක්‍රිෂාන්ත අබේසේකර සාර්ථක කර ගත් නිදහස් පහරත් සමඟින් සෝන්ඩර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය, මොරගස්මුල්ල ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට සමත් වූයේ ගෝල 01-00ක් වශයෙනි. සිටි ලීග් සභාපති කුසලානයේ B කාණ්ඩයට අයත් මෙම තරගය ඊයේ (18) පැවතියේ සිටි ලීග් පාපන්දු ක්‍රීඩා පිටියේ දීයි. නිව් යංග්ස්ගෙන් මොරටු සිසුන්ට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්!…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සෝන්ඩර්ස් නායක ක්‍රිෂාන්ත අබේසේකර සාර්ථක කර ගත් නිදහස් පහරත් සමඟින් සෝන්ඩර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය, මොරගස්මුල්ල ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට සමත් වූයේ ගෝල 01-00ක් වශයෙනි. සිටි ලීග් සභාපති කුසලානයේ B කාණ්ඩයට අයත් මෙම තරගය ඊයේ (18) පැවතියේ සිටි ලීග් පාපන්දු ක්‍රීඩා පිටියේ දීයි. නිව් යංග්ස්ගෙන් මොරටු සිසුන්ට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්!…