බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින් තෝරාගැනීම WhatsApp ඔස්සේ

162
 

පවතින COVID-19 වසංගත තත්වය හමුවේ බංග්ලාදේශ යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට WhatsApp ඔස්සේ සිය දස්කම් දැක්වීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඒ සුපුරුදු ලෙස තෝරා ගැනීම් පවත්වන්නට තරම් බංග්ලාදේශයේ තත්ත්වය තවමත් යහපත් නැති නිසයි. බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් පළමු වතාවට ක්‍රියාත්මක වන එම වැඩසටහන පිළිබඳව පසුගිය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පවතින COVID-19 වසංගත තත්වය හමුවේ බංග්ලාදේශ යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට WhatsApp ඔස්සේ සිය දස්කම් දැක්වීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඒ සුපුරුදු ලෙස තෝරා ගැනීම් පවත්වන්නට තරම් බංග්ලාදේශයේ තත්ත්වය තවමත් යහපත් නැති නිසයි. බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් පළමු වතාවට ක්‍රියාත්මක වන එම වැඩසටහන පිළිබඳව පසුගිය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා.…