පාකිස්තාන ටෙස්ට් නායකත්වය වෙනස් වෙයි

151

පාකිස්තාන ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව නව ටෙස්ට් නායකයා ලෙස ආරම්භක පිතිකරු Babar Azam පත්කර තිබේ. Babar Azam මේ වන විට පාකිස්තාන එක්දින සහ විස්සයි විස්ස නායකයා වන අතර ඔහු ටෙස්ට් නායකත්වයකට පත්වීමත් සමඟින් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ සියලු ආකෘතිවල නායකයා ලෙස ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව නව ටෙස්ට් නායකයා ලෙස ආරම්භක පිතිකරු Babar Azam පත්කර තිබේ. Babar Azam මේ වන විට පාකිස්තාන එක්දින සහ විස්සයි විස්ස නායකයා වන අතර ඔහු ටෙස්ට් නායකත්වයකට පත්වීමත් සමඟින් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ සියලු ආකෘතිවල නායකයා ලෙස ඔහු…