ඉන්දියා ඕස්ට්‍රේලියා තරගාවලිය ප්‍රේක්ෂකයින්ට විවෘත වෙයි!

ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය

243

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ තරග ප්‍රේක්ෂකයින් හට ද විවෘත වන බව වාර්තා වෙනවා. මෙලෙස ක්‍රිකට් තරග නැරඹීමේ අවස්ථාව ප්‍රේක්ෂකයින්ට හිමි වන්නේ පසුගිය මාර්තු මාසයෙන් පසුව වීම විශේෂත්වයක්. SCG ක්‍රීඩා පිටියේ හා කැන්බරා ක්‍රීඩා පිටියේ සීමිත පන්දුවාර තරග පැවැත්වෙන අතර එළඹෙන වසරේ ජනවාරි 7 වැනිදා වසරේ පළමු ටෙස්ට් තරගය ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ තරග ප්‍රේක්ෂකයින් හට ද විවෘත වන බව වාර්තා වෙනවා. මෙලෙස ක්‍රිකට් තරග නැරඹීමේ අවස්ථාව ප්‍රේක්ෂකයින්ට හිමි වන්නේ පසුගිය මාර්තු මාසයෙන් පසුව වීම විශේෂත්වයක්. SCG ක්‍රීඩා පිටියේ හා කැන්බරා ක්‍රීඩා පිටියේ සීමිත පන්දුවාර තරග පැවැත්වෙන අතර එළඹෙන වසරේ ජනවාරි 7 වැනිදා වසරේ පළමු ටෙස්ට් තරගය ද…